Dreptul Muncii

Raporturile cu orice persoană fizică si juridică;


• Litigii izvorând din încheierea, derularea, încetarea contractului de muncă;

Dreptul contencios administrativ Și fiscal

Consultanţă şi reprezentare în instanţă cu privire la revocarea/suspendarea/anularea actelor administrative;
• Recuperări debite, somații de plată, negocieri și arbitraj, pretenții, contracte și tranzacții comerciale, ș.a.
• Restituire impozite și taxe, contestare decizii de impunere, obligații fiscal, s.a.