Dreptul Civil

Echipa noastră vă poate acorda asistență și reprezentare în fața instanțelor judecătorești, în acțiuni privind:


• consultanța în materie civilă, contracte civile, dreptul de proprietate și alte drepturi reale, garanții, răspundere civilă delictuală, drepturi de proprietate intelectuală, succesiuni;
• asistentă juridică și reprezentare in fața instanțelor judecătorești de orice grad în litigii de natură civilă, enunțate mai sus;
• asistență juridică pentru redactarea contractelor civile
• asistență juridică pentru lămurirea situației juridice și de carte funciară a imobilelor
• asistență juridică și reprezentare pentru inființarea de asociații și fundații
• asistentă juridică și reprezentare in faza de executare silită a hotărârilor judecătorești pronunțate in materie civilă
• asistență juridică și reprezentare în fața Curții Europene a Drepturilor Omului

Dreptul Comercial

Înființarea societaților comerciale, asociațiilor și fundațiilor;
• Acordarea de asistență și consultanță juridică permanentă;
• Redactarea contractelor, acordurilor, tranzactiilor, notificărilor, acțiunilor în justiție;
• Asistență și reprezentare în fața instanțelor de orice grad, competențe în soluționarea litigiilor comerciale;
• Recuperarea de credite;
• Legalizarea și punerea în executare a dispozitivelor hotărârilor judecătorești.

Drept Penal

În materia dreptului penal și procesual penal, asigurăm asistență juridică și reprezentare în fața tuturor organelor de cercetare penală și a instanțelor;
• Consultații juridice în drept penal și procesual penal;
• Asistență juridică și reprezentare în fața organelor de urmărire penală (Poliție, Parchet), precum și a instanțelor judecătorești (Judecătorii, Tribunale, Curți de Apel, Înalta Curte de Casație și Justiție);
• Formularea și susținerea de plângeri penale, memorii, cereri, sesizări și contestații în toate fazele procesuale: urmărire penală, cameră preliminară, fond, apel;
• Consultații juridice, prestații ocazionale și/sau redactarea unor acte;
• Consultație juridică inițială în materie penală;
• Grefa inițială – Contactul direct dintre avocat și cel aflat în stare de reținere / arest / internat medical pentru pregătirea apărării;
• Studierea dosarului în cursul urmăririi penale in persona;
• Formularea actelor de sesizare a organelor de urmărire penală și de constituire de parte civilă.

Dreptul Societar

Consultanță, asistare și reprezentare în orice fel de operațiuni în fața Oficiului Registrului Comertului:

•  Înfiintare societate, extindere / modificare obiect de activitate, majorare capital social, redactare acte constitutive și acte adiționale

Dreptul Familiei

Din perspectiva dreptului familiei, asigurăm asistență juridică și reprezentare în fața instanțelor în cauze care au ca obiect toate capetele de cerere:

• Desfacerea căsătoriei;
• Exercitarea autorității părintești de către unul sau de către ambii părinți;
• Stabilirea locuinței minorului la domiciliul reclamantului sau a pârâtului;
• Stabilirea pensiei de întreținere in favoarea minorului / minorilor;
• Revenirea soției la numele purtat anterior;
• Partaj bunuri comune.

Dreptul Muncii

Raporturile cu orice persoană fizică si juridică;


• Litigii izvorând din încheierea, derularea, încetarea contractului de muncă;

Dreptul contencios administrativ Și fiscal

Consultanţă şi reprezentare în instanţă cu privire la revocarea/suspendarea/anularea actelor administrative;
• Recuperări debite, somații de plată, negocieri și arbitraj, pretenții, contracte și tranzacții comerciale, ș.a.
• Restituire impozite și taxe, contestare decizii de impunere, obligații fiscal, s.a.