Dreptul Civil

Echipa noastră vă poate acorda asistență și reprezentare în fața instanțelor judecătorești, în acțiuni privind:


• consultanța în materie civilă, contracte civile, dreptul de proprietate și alte drepturi reale, garanții, răspundere civilă delictuală, drepturi de proprietate intelectuală, succesiuni;
• asistentă juridică și reprezentare in fața instanțelor judecătorești de orice grad în litigii de natură civilă, enunțate mai sus;
• asistență juridică pentru redactarea contractelor civile
• asistență juridică pentru lămurirea situației juridice și de carte funciară a imobilelor
• asistență juridică și reprezentare pentru inființarea de asociații și fundații
• asistentă juridică și reprezentare in faza de executare silită a hotărârilor judecătorești pronunțate in materie civilă
• asistență juridică și reprezentare în fața Curții Europene a Drepturilor Omului