Dreptul Societar

Consultanță, asistare și reprezentare în orice fel de operațiuni în fața Oficiului Registrului Comertului:

•  Înfiintare societate, extindere / modificare obiect de activitate, majorare capital social, redactare acte constitutive și acte adiționale