Dreptul Familiei

Din perspectiva dreptului familiei, asigurăm asistență juridică și reprezentare în fața instanțelor în cauze care au ca obiect toate capetele de cerere:

• Desfacerea căsătoriei;
• Exercitarea autorității părintești de către unul sau de către ambii părinți;
• Stabilirea locuinței minorului la domiciliul reclamantului sau a pârâtului;
• Stabilirea pensiei de întreținere in favoarea minorului / minorilor;
• Revenirea soției la numele purtat anterior;
• Partaj bunuri comune.